Testveld decentrale productie

 Lemcko testplatform2

"Welkom in het Disneyland voor ingenieurs" 

  

Uitbouw testplatform

Het huidig distributienetwerk is ontwikkeld om stroom centraal te genereren en te verdelen naar verschillende verbruikers. Nu gaat de stroom niet langer alleen naar de klant.

Het kan ook de andere kant op, terug het netwerk in. Het distributienet heeft daardoor te maken met nieuwe evoluties waarvoor het origineel niet werd ontworpen. Van harmonische stroominjectie tot decentrale productie op grote schaal tot communicatie over het energienet (PLC).

Om de elektriciteitsvoorziening te kunnen blijven garanderen met de steeds toenemende eisen, is het noodzakelijk om het bestaande distributienet slimmer uit te baten.


                         

distributed generation

 

 

 

Flexibel testplatform (micro grid)

Uitbouw testplatform

 

Mogelijkheden testplatform

 • Interactie decentrale opwekking en het net
 • Interactie productie en belastingen
 • Transiënte stabiliteit
 • Integratie smart meters
 • Laag en hoog frequente problemen

 

Waarom testen in reële situatie?

 

Eigenschappen van Lemcko’s flexibel testplatform

 • Gedrag van netten is heel moeilijk te analyseren
 • Grote verschillen tussen simulaties en reële situatie
 • Simulaties geven geen parasitaire effecten weer

 

 • Realistisch distributienet
 • Verschillende netconfiguraties
 • Diverse aansluitkabels mogelijk
 • Realistische belastingen
 • Vermogensinjectie vanuit PV-park
 • Vrij instelbare netkwaliteit tot 240kVA

Technische gegevens testplatform

 

 

VOEDINGSKABEL

 

ELEKTRISCHE VOEDING

Praktisch bestaat het net uit een voedingskabel (EAXVB 4x150mm²), uitgebaat in een straal net. Hierop worden 18 aansluitpunten voorzien die elk een residentiele installatie voorstellen.

 

Het net kan zowel gevoed worden via een transformator, als met een vrij programmeerbare bron van 240kVApiek. Deze laatste optie laat toe om een netspanning op te leggen met een zelf gekozen amplitude, golfvorm, onbalans,…

Verbruikers

 

DECENTRALE PRODUCTIE

Het is mogelijk om per woning zowel de aansluiting (éénfasig of driefasig), de aansluitkabel als eventuele decentrale productie aan te passen. Eén woning wordt volledig uitgebouwd met courante huishoudtoestellen, het verbruik van de overige 17 woningen worden via emulatoren onttrokken.

 

Het labo beschikt over 10 PV-omvormers van elk 1100VA met daaraan telkens ongeveer 1200Wpiek PV-panelen gekoppeld. Deze kunnen vrij verspreid worden over de 18 aansluitpunten. Daarnaast zullen ook nog kleinschalige windturbines voorzien worden in het testplatform.